honongaitua

WHENUA MĀORI

NGĀ HUA O TĀNE

ARA MAHI NGAHERE

"We, as Māori, have a spiritual connection with our lands and the forests, flora and fauna that flourish on them"